menu

Landelijke opschoondag buitengebied Zutphen 2023

In het Stuit (stedelijk uitloopgebied) van de gemeente Zutphen is een sinds een jaar of tien een werkgroep actief die de belangen van de bewoners behartigd. Deze werkgroep heeft de afgelopen jaren aangehaakt bij de landelijke opschoondag om het gebied te ontdoen van zwerfafval. Ook dit jaar is weer met steun van de gemeente Zutphen en vrijwilligers in het buitengebied (Leesten, Warken, Vierakker en de Bronsbergen) het zwerfafval opgeruimd. Op zaterdag 18 maart werd de zogenaamde “scholierenroutes” met een schoonmaakbeurt aangepakt. Een 40 tal vrijwilligers hadden zich aangemeld voor deze klus. Maar ook voor deze klus geldt: “Vele handen maken licht werk!” De werkgroep was zeer verheugd met dit grote aantal vrijwilligers. Voor materiaal werd gezorgd. Om 10 uur werd er verzameld bij het bedrijf van de familie Kapper-Lammers aan de Dennendijk 2a. Na een kop koffie en een korte uitleg kon er gestart worden en werden de mensen verdeeld over het gebied. Ook politieke partij “Burger Belang” hielp me deze opschoon actie mee. Na een paar uurtjes werk werd de morgen weer bij de familie Kapper-Lammers afgesloten met een kop soep. Volgens de werkgroep werd er in vergelijking met vorig jaar, meer zwerfvuil opgehaald.

Deel deze fotoreportage
Fotografie:
Eddy Boerman