menu

Karakterestieke huisnamen

In veel oudere boerderijen - huizen vind je namen ingemetseld die verwijzen naar de ( voormalig) eigenaar, de streek en gewoon een familienaam. Soms heeft de eigenaar en bijnaam gekregen en een naamvermelding op hout ontvangen. Merkwaardige bijnamen zoals "bussendrieter "etc. hebben we vandaag buiten beschouwing gelaten

Deel deze fotoreportage
Fotografie:
Gradus Derksen