menu

Lintjes in Zutphen toch uitgereikt

Door de corona-crisis konden we niet bij elkaar komen in de Burgerzaal. De lintjesregen op 24 april werd dan ook een serie telefoontjes door de burgemeester. Nu de corona-maatregelen wat zijn afgezwakt was het tijd om de lintjes uit te reiken, maar wel op afstand en met de nodige hygiënische maatregelen. Het uitreiken vond op 3 juli plaats in de tuin van Dat Bolwerck, een van de monumentale panden, waar Zutphen zo rijk aan is. Burgemeester Annemieke Vermeulen ging niet zelf voorlezen, waarom de gedecoreerde het lintje ontving, maar nodigde daarvoor steeds een van de aanvragers uit. Ook het opspelden deed ze niet zelf (vanwege de 1,5 meter afstand) maar liet ze over aan de partner of dochter van de gelukkige. Mevrouw Tjitske Feith liet het opspelden over aan haar man, die echter vanochtend niet aanwezig kon zijn. Op de groepsfoto's staan van links naar rechts: Roel van Ee Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau Dolf van Doorm Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau Burgemeester Annemieke Vermeulen Tjitske Feith-Reineman Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau John Hartings Onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Deel deze fotoreportage
Fotografie:
Henk Derksen