menu

Najaarsconcert Kon. Harmonie Concordia

Het najaarsconcert van de Kon. Harmonie Concordia was een gevarieerd programma met in de pauze de jaarlijkse verloting. Voordat de pauze begon werden er een viertal leden gehuldigd, Jan Wentink, Harmen Kraassenberg beide 25 jaar lide bij de Harmonie. Sandra Boerman en Remco Fokkink allebei 40jaar lidmaatschap. Het was een geslaagd concert in de sporthal de Kamp in Hengelo.

Deel deze fotoreportage
Fotografie:

Rudy Gerrits