menu

40e Jan van Beek Endurorit

De Commissie Enduro van de Zelhemse Auto- en motorclub (ZAMC) organiseerde vandaag haar 40e "Jan van Beekrit" In deze rit, uitgezet over openbare verharde en onverharde wegen rondom Zelhem, waren 3 crossproeven uitgezet, namelijk op de Langenberg, bij de "Kappenbulten" en bij de Brunsveldseweg met de Spektakelproef. Veel toeschouwers waren naar deze byzondere proef gegaan. Een Endurorit vraagt veel stuurmanskunst en uithoudingsvermogen van de rijders, vooral nu vandaag de Endurorijders het hele traject 3 maal moesten afleggen. De Offroadrijders kregen de gelegenheid de route 1 maal af te leggen.

Deel deze fotoreportage
Fotografie:
Henk den Brok