menu

Herdenking vergeten slachtoffers Groot Graffel

Vanmiddag vond de jaarlijkse herdenking plaats van de patiënten van het Groot Graffel (tegenwoordig GGNet) in Warnsveld, die (vooral) aan het einde van de oorlog zijn omgekomen en die anoniem zijn begraven. Veelal onbekend gebleven is dat mensen die tijdens de oorlog in psychiatrische inrichtingen verbleven als gevolg van de slechte toestanden daar zijn overleden. Het naziregiem was de oorzaak van onvoldoende eten en een slechte hygiënische toestand met als gevolg dat besmettelijke ziekten uitbraken. Bovendien moesten bij het toenmalige Groot Graffel in Warnsveld nog honderden vanuit het westen geëvacueerde patiënten worden gehuisvest, waarvoor eigenlijk geen ruimte was. Zo overleden er in april 1945 72 patiënten, tegen normaal 20 per jaar. Leerlingen van de 3e klassen van het Isendoorn College in Warnsveld deden aan de herdenking mee. Omdat het in totaal zo'n 200 leerlingen waren, werd de herdenking in vier groepen gedaan, zodat steeds ongeveer 50 leerlingen bijeen kwamen. Elke groep werd in de Vredeskapel van het GGNet welkom geheten en toegesproken door Jodie Ras, geestelijk verzorger van GGNet. Daarna las Heleen Buijs een stukje voor uit een dagboek van een verpleegster, die in april 1945 in het Groot Graffel de bevrijding meemaakte. Vervolgens liepen de leerlingen, ieder voorzien van een roos met hun eigen gedicht, naar het monument. Hier sprak Hein Smeerdijk, de maker van het monument. Hij vertelde over zijn gedachten bij deze plaats en las het gedicht voor, dat op het monument staat. Enkele leerlingen lazen hun gedichten voor, waarna één minuut stilte werd gehouden. De leerlingen legden de rozen met hun gedichten en gedachten bij het monument. En dit alles gebeurde vier keer. Bij de vierde groep hadden zich ook enkele betrokkenen en belangstellenden gevoegd. Ook zij legden een roos en stonden stil bij het monument.

Deel deze fotoreportage
Fotografie:
Henk Derksen